ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

 แนะนำเพจคุณครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 


คลิกปุ่มกรอกข้อมูล
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
วิจัยในชั้นเรียน
ผลงานครู
รางวัลของนักเรียน
   แนะนำเว็บไซต์คุณครู       

https://sites.google.com/a/ptss.ac.th/sarawut-social/
https://sites.google.com/ptss.ac.th/psake/page4
https://sites.google.com/a/ptss.ac.th/suriyun1/home
https://sites.google.com/a/ptss.ac.th/suphatra/
https://sites.google.com/a/ptss.ac.th/praphaphorn-wora/home
https://sites.google.com/a/ptss.ac.th/kongsup/
https://sites.google.com/a/ptss.ac.th/patcharee-1/
https://sites.google.com/a/ptss.ac.th/tanawatx/
https://sites.google.com/ptss.ac.th/krupornpol/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://379a55cb-a-12a5cb6a-s-sites.googlegroups.com/a/ptss.ac.th/social-network/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B2.gif?attachauth=ANoY7cpGNOK3WJPgUk5e3KMhKljQ9TjOp4259KTEWHup3p_Y5lz96HAnrNt8HDOFxdjqRXmBmulNk2FQi2DawEaRnBACX8dxSXe4LYhtPMFU00-HW0JNQonNrwXW8Grt6DDrWv6IaZ_KxBWSRdHBoVucEvpXCQeLWAFJLicfVFat0yPrpsfEEr_koY5kGIb67E-BAyHxDpLZsXvoprJtyc-DRNVY7WhFRONZ9F53u2j0SOAfv9tORzfy7OYgJxz2aIVcA1UqjXV_9WwNvOU7mvfl8QJWwpKM61uyk0j4tqPUAU8T5jZX1JTnygMr58TNxbHRwxqLkG0w0P8TYnsCow92_E3oSDRynA%3D%3D&attredirects=0
https://sites.google.com/ptss.ac.th/lamud/%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A2
https://sites.google.com/ptss.ac.th/kruyosocial/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?fbclid=IwAR135asIKPgu7RMlMSAl5hRpTruXEgBe9g2uaNAEA3zk_1hGOedwr8Y5Gu0
https://sites.google.com/ptss.ac.th/kruthanawitraina/สอนวตกรรมจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
free counter

______________________________________