กิจกรรมล่าสุดของไซต์

ปัทมา เหรียญทอง แนบ 9_2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ PISA ครั้งที่ 4 ประจำปีกา0001.jpg กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 9/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ PISA ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ปัทมา เหรียญทอง แนบ 9_2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ PISA ครั้งที่ 4 ประจำปีกา.pdf กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 9/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ PISA ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ปัทมา เหรียญทอง สร้าง คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 9/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ PISA ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ปัทมา เหรียญทอง แก้ไข คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 8/2562 เรื่องแต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ปัทมา เหรียญทอง แก้ไข คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 8/2562 เรื่องแต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2/2561
ปัทมา เหรียญทอง แนบ 8_2562 คำสั่งแต่งตั้งครุปฎิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2_25610001.jpg กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 8/2562 เรื่อง8_2562 คำสั่งแต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2/2561
ปัทมา เหรียญทอง แนบ 8_2562 คำสั่งแต่งตั้งครุปฎิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2_2561.pdf กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 8/2562 เรื่อง8_2562 คำสั่งแต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2/2561
ปัทมา เหรียญทอง อัปเดต 198_2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่คุมสอบกลางภาคเรี0004.jpg
ปัทมา เหรียญทอง อัปเดต 198_2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่คุมสอบกลางภาคเรี0003.jpg
ปัทมา เหรียญทอง อัปเดต 198_2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่คุมสอบกลางภาคเรี0002.jpg
ปัทมา เหรียญทอง อัปเดต 198_2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่คุมสอบกลางภาคเรี0001.jpg
ปัทมา เหรียญทอง สร้าง คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 8/2562 เรื่อง8_2562 คำสั่งแต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2/2561
ปัทมา เหรียญทอง แนบ 7_2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมทำหน้าที่ครุพี่เลี้ยง นักศึกษาภาคเร0001.jpg กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 7/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู2
ปัทมา เหรียญทอง แนบ 7_2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมทำหน้าที่ครุพี่เลี้ยง นักศึกษาภาคเร.pdf กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 7/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู2
ปัทมา เหรียญทอง สร้าง คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 7/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู2
ปัทมา เหรียญทอง แนบ 5_2562 เอกสารแนบคำสั่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการจัดสอนเสริม.pdf กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 5/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอนเสริมความรู้เพื่อใช้ในการสอบ O-NET ม.3
ปัทมา เหรียญทอง แนบ 5_2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการจัดสอนเสริมความรู้ เพื่อใช0001.jpg กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 5/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอนเสริมความรู้เพื่อใช้ในการสอบ O-NET ม.3
ปัทมา เหรียญทอง แนบ 5_2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการจัดสอนเสริมความรู้ เพื่อใช.pdf กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 5/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอนเสริมความรู้เพื่อใช้ในการสอบ O-NET ม.3
ปัทมา เหรียญทอง อัปเดต 172_2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการสอน ภาคเรียนท0001.jpg
ปัทมา เหรียญทอง สร้าง คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 5/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอนเสริมความรู้เพื่อใช้ในการสอบ O-NET ม.3
2 ม.ค. 2562 00:57 ปัทมา เหรียญทอง แนบ 398_2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเ0001.jpg กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 398/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
2 ม.ค. 2562 00:57 ปัทมา เหรียญทอง แนบ 398_2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเ.pdf กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 398/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
2 ม.ค. 2562 00:57 ปัทมา เหรียญทอง สร้าง คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 398/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
2 ม.ค. 2562 00:55 ปัทมา เหรียญทอง แนบ 392_2561 เอกสารแนบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มา.pdf กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 392/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ พ.ศ.262 ปีการศึกษา2561
2 ม.ค. 2562 00:55 ปัทมา เหรียญทอง แนบ 392_2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม0001.jpg กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 392/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ พ.ศ.262 ปีการศึกษา2561

เก่ากว่า | ใหม่กว่า