ประกาศผล คะแนนสอบกลางภาค(การงานฯ)

โพสต์18 ก.ค. 2561 20:19โดยเกียรติพงศ์ ทองอยู่   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2561 20:21 ]
http://gg.gg/b2m2j

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประกาศผลคะแนนสอบกลางภาคชนิดปรนัย ในรายวิชาต่างๆ