ประชาสัมพันธ์

ประกาศผล คะแนนสอบกลางภาค(การงานฯ)

โพสต์18 ก.ค. 2561 20:19โดยเกียรติพงศ์ ทองอยู่   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2561 20:21 ]

http://gg.gg/b2m2j

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประกาศผลคะแนนสอบกลางภาคชนิดปรนัย ในรายวิชาต่างๆ

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์12 ก.ค. 2561 03:01โดยปัทมา เหรียญทอง   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2561 03:23 ]


แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์1 ก.ค. 2561 20:41โดยเกียรติพงศ์ ทองอยู่


บทคัดย่อ 
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C 
รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น2 รหัสวิชา ง30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัมนานิคม จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจ

โพสต์25 เม.ย. 2561 04:29โดยเกียรติพงศ์ ทองอยู่


1-4 of 4