ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้จองโต๊ะ และหมายเลขโต๊ะ งานศิษย์บูชาครู 2561

โพสต์6 ธ.ค. 2561 23:26โดยนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2561 23:56 ]


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระฯภาษาไทย

โพสต์21 พ.ย. 2561 20:09โดยเกียรติพงศ์ ทองอยู่   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2561 20:10 ]

เปิดสนามกีฬา..ให้คนไทยได้ออกกำลังกาย

โพสต์20 พ.ย. 2561 23:51โดยเกียรติพงศ์ ทองอยู่   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2561 23:52 ]ราตรี ลูกเขียว-เหลือง คืนถิ่น 2561

โพสต์5 พ.ย. 2561 17:04โดยเกียรติพงศ์ ทองอยู่   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2561 17:05 ]


เชิญชวนร่วมกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่า "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

โพสต์18 ต.ค. 2561 20:44โดยนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2561 17:03 โดย เกียรติพงศ์ ทองอยู่ ]ประกาศผล คะแนนสอบกลางภาค(การงานฯ)

โพสต์18 ก.ค. 2561 20:19โดยเกียรติพงศ์ ทองอยู่   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2561 20:21 ]

http://gg.gg/b2m2j

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประกาศผลคะแนนสอบกลางภาคชนิดปรนัย ในรายวิชาต่างๆ

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์12 ก.ค. 2561 03:01โดยปัทมา เหรียญทอง   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2561 03:23 ]


แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์1 ก.ค. 2561 20:41โดยเกียรติพงศ์ ทองอยู่


บทคัดย่อ 
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C 
รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น2 รหัสวิชา ง30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัมนานิคม จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจ

โพสต์25 เม.ย. 2561 04:29โดยเกียรติพงศ์ ทองอยู่


1-9 of 9