ประชาสัมพันธ์

Best Practice การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนพัฒนานิคม จังก

โพสต์14 ก.พ. 2562 17:50โดยนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 17:51 ]


ประกาศ"รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4" ปี 62 ห้องเรียนพิเศษ

โพสต์22 ม.ค. 2562 21:49โดยเกียรติพงศ์ ทองอยู่   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 21:50 ]

ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม
เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
*** รายละเอียดตามไฟล์แนบ***

ประกาศ"รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4" ปี 62 ห้องเรียนทั่วไป

โพสต์22 ม.ค. 2562 21:42โดยเกียรติพงศ์ ทองอยู่   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 21:47 ]

ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม
เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562
*** รายละเอียดตามไฟล์แนบ***

รายชื่อผู้จองโต๊ะ และหมายเลขโต๊ะ งานศิษย์บูชาครู 2561

โพสต์6 ธ.ค. 2561 23:26โดยนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2561 23:56 ]


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระฯภาษาไทย

โพสต์21 พ.ย. 2561 20:09โดยเกียรติพงศ์ ทองอยู่   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2561 20:10 ]

เปิดสนามกีฬา..ให้คนไทยได้ออกกำลังกาย

โพสต์20 พ.ย. 2561 23:51โดยเกียรติพงศ์ ทองอยู่   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2561 23:52 ]ราตรี ลูกเขียว-เหลือง คืนถิ่น 2561

โพสต์5 พ.ย. 2561 17:04โดยเกียรติพงศ์ ทองอยู่   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2561 17:05 ]


เชิญชวนร่วมกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่า "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

โพสต์18 ต.ค. 2561 20:44โดยนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2561 17:03 โดย เกียรติพงศ์ ทองอยู่ ]ประกาศผล คะแนนสอบกลางภาค(การงานฯ)

โพสต์18 ก.ค. 2561 20:19โดยเกียรติพงศ์ ทองอยู่   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2561 20:21 ]

http://gg.gg/b2m2j

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประกาศผลคะแนนสอบกลางภาคชนิดปรนัย ในรายวิชาต่างๆ

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์12 ก.ค. 2561 03:01โดยปัทมา เหรียญทอง   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2561 03:23 ]


1-10 of 12