ภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์15 มิ.ย. 2562 07:23โดยพงศธร แสนเมือง   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 08:20 ]


วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562


กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนพัฒนานิคม ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์15 มิ.ย. 2562 06:54โดยพงศธร แสนเมือง   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 06:56 ]

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562


กิจกรรมชุมนุมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แห่งชาติ ณ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โพสต์15 มิ.ย. 2562 06:48โดยพงศธร แสนเมือง   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 06:49 ]

ชุมนุมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แห่งชาติ


วันสถาปนาโรงเรียนและกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โพสต์15 มิ.ย. 2562 06:41โดยพงศธร แสนเมือง   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 06:41 ]

วันสถาปนาโรงเรียนและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา


วันงดสูบบุหรี่โลก

โพสต์15 มิ.ย. 2562 06:33โดยพงศธร แสนเมือง   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 06:33 ]

วันงดสูบบุหรี่โลก


การอบรม "การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม ว21/2560"

โพสต์25 พ.ค. 2562 06:44โดยพงศธร แสนเมือง   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2562 06:45 ]

การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม ว21/2560


การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้"

โพสต์25 พ.ค. 2562 06:41โดยพงศธร แสนเมือง   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2562 06:41 ]

การทบทวนระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้


ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โพสต์25 พ.ค. 2562 06:36โดยพงศธร แสนเมือง   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2562 06:36 ]

ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

โพสต์25 พ.ค. 2562 06:27โดยพงศธร แสนเมือง   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2562 06:27 ]

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562


1-10 of 122