คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 85/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

โพสต์7 ก.พ. 2562 22:56โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 22:56 ]
คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 85/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561