คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ ๑๑๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและคณะทำงานตามโครงสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์5 ก.ค. 2562 08:54โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2562 08:55 ]
คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ ๑๑๘/๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและคณะทำงานตามโครงสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒