คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 23/2562 เรื่อง แต่งตั่งคณะกรรมการศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสภานักเรียน

โพสต์27 ม.ค. 2562 20:16โดยพงศ์ศานต์ เจริญวารี   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2562 05:12 ]
คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม
ที่ 23/2562 
เรื่อง แต่งตั่งคณะกรรมการศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสภานักเรียน