คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ ๒๙๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์7 พ.ย. 2562 22:03โดยพงศ์ศานต์ เจริญวารี
คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ ๒๙๐/๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Ċ
พงศ์ศานต์ เจริญวารี,
7 พ.ย. 2562 22:03
Comments