คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 388/2561

โพสต์27 ม.ค. 2562 20:07โดยอรทัย บุญวาส   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2562 20:29 โดย เกียรติพงศ์ ทองอยู่ ]
คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 388/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Ċ
อรทัย บุญวาส,
27 ม.ค. 2562 20:07