Board‎ > ‎

Notice

Học bổng sau đại học,

Thân gửi sinh viên sắp tốt nghiệp của HV CNBCVT. Giáo sư Dongwan Kim tại trường đại học Dong A (Dong-A University https://global.donga.ac.kr/vnam/sub_2_1.asp?) hiện đang tuyển sinh viên sau đại học theo chuyên ngành IoT, mạng cảm biến và hệ thống nhúng với học bổng toàn phần bao gồm:

-miễn học phí cho khóa học sau đại học;

-trợ cấp học bổng 700USD/tháng;

Các sinh viên xuất sắc sắp tốt nghiệp (khoa CNTT2, ĐTVT2 và ĐT2) có nhu cầu xin gửi “Résume/CV” đến

Thầy NGUYỄN XUÂN SÂM (trước ngày 30/4), khoa CNTT2 (Email: samnx@ptithcm.edu.vn).

Trân trọng thông báo!
Comments