รูปแบบของ ถ้วยรางวัล เส้นทางวิ่ง จะนำมาโชว์ ในเร็วๆ นี้ โปรดติดตาม


ค่าสมัคร ฟันรันและมินิมาราธอน 300 บาท(ยกเว้นฟันรันรุ่นไม่เกิน 15 ปี และ 16-18 ปี 150 บ.ไม่มีเสื้อที่ระลึก), ฮาล์ฟมาราธอน 400 บาท
ประเภทฟันรัน 
หลังจากสมัครแล้วกรุณาชำระเงินให้เสร็จภายใน 3 วัน
ประเภทมินิมาราธอน 
หลังจากสมัครแล้วกรุณาชำระเงินให้เสร็จภายใน 3 วัน
 ประเภทฮาล์ฟมาราธอน
หลังจากสมัครแล้วกรุณาชำระเงินให้เสร็จภายใน 3 วัน