Start


Jag erbjuder
 • psykoterapi utifrån kognitiv och beteendeterapeutisk teori och metod (KBT) vid t.ex:
  • relationssvårigheter (t.ex. när ens förhållanden hela tiden rinner ut i sanden, man bara blir intresserad av de som redan är upptagna, man har svårt att lita på sin partner, man är svartsjuk eller man blir för osjälvständig och klistrig i relationen).
  • ångest (t.ex. fobier, rädsla prata inför folk, panikattacker)
  • depression/nedstämdhet
  • sömnsvårigheter
  • stressproblematik
  • sorg- och krisproblem
 • utredning av psykologiska frågeställningar vid t.ex:
  • minnesproblematik
  • koncentrationssvårigheter
  • personlighetsbedömningar
 • handledning utifrån KBT-metodik

Jag tar emot privata klienter på Luntmakargatan 96 i Stockholm. 

Telefon: 073 - 626 90 60