สวัสดีครับผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกท่าน....

ขอต้อนรับเข้าสู่ยุคใหม่ของห้องสมุดคณะการแพทย์แผนไทย ซึ่งช่วงนี้เจ้าหน้าที่งานห้องสมุดกำลังทำงานอย่างหนัก เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบห้องสมุดของคณะครั้งใหญ่เพื่อต้อนรับการก้าวสู่ปีที่ 10 ของคณะ
และพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้งานห้องสมุดได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

โดยทางงานห้องสมุดได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Alist) มาใช้งานในส่วนงานต่างๆ ของห้องสมุด ได้แก่ การจัดการหนังสือและทรัพยากรของห้องสมุด การยืม-คืน การสืบค้นค้นหาหนังสือผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งระบบทั้งหมดจะใช้การสแกนบาร์โค้ค และการปรับปรุงในครั้งนี้ต้องทำการยกเครื่องการจัดเรียงหนังสือบนชั้นใหม่ทั้งหมด โดยให้มีมาตรฐานกำกับคือ ระบบ NLM Call Number  ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานพอสมควร....

สุดท้ายนี้คาดว่าจะเปิดตัวใช้งานระบบใหม่ได้ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ ตามแผนงานที่วางไว้ แล้วค่อยติดตามกันต่อไปครับ


ลิงค์เพิ่มรายการหนังสือใหม่ >>>Recent Announcements

  • รับสมัครจิตอาสา รับสมัครอาสาสมัครจิตอาสา ช่วยจัดแยกหนังสือตามาตรฐานระบบ NLM แจ้งชื่อได้ที่งานห้องสมุด
    Posted Feb 9, 2015, 1:22 AM by Niti Chotkaew
  • รายการหนังสือเพิ่มแล้ว การปรับปรุงข้อมูลเฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเท่านนั้นhttps://docs.google.com/a/psu.ac.th/spreadsheets/d/1d_VJbqMDcu-ACMYGwSndiYqkHD5lTee6NgIY3dDMojA/edit?usp=sharing
    Posted Feb 9, 2015, 1:10 AM by Niti Chotkaew
  • แหล่งค้นหาหนังสือ https://opac.psu.ac.thคณะแพทย์ มอ.ม.วลัยลักษณ์http://www.li.mahidol.ac.th/ม.ราชภัฏสงขลาhttp://lib.payap.ac.th/ห้องสมุด วิทยาล ...
    Posted Jul 20, 2015, 1:45 AM by Niti Chotkaew
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »