การจัดประชุมแบบ E-Meeting

ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ microsoft Teams

สารบัญ

โปรแกรม Microsoft Teams คืออะไร?

1.การเตรียมความพร้อม และติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams  [ Video แนะนำการติดตั้งและเริ่มใช้งาน]

·         การเปิดลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Office 365

·         การเริ่มต้นเข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams

·         การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม  MicrosoftTeams  ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

2.การสร้างกลุ่มการประชุม และอัพโหลดเอกสารการประชุม สำหรับงานเลขานุการ

·         การสร้างกลุ่มการประชุม และเพิ่มสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม    [Video สอน]

·         การสร้างแชนแนลเพื่อจัดประชุม    [Video สอน]

·         การจัดเตรียมเอกสารและอัปโหลดไฟล์เอกสารการประชุม   [Video สอน]

·         การเพิ่มวาระการประชุม

3.การดำเนินการประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

·        การติดตั้งแอป Microsoft Teams บนสมาร์ทโฟน

·         การเปิดไฟล์เอกสารการประชุม และการสนทนา

·         การบันทึกรายงานการประชุม