การนวดแผนไทย โดย รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์

posted Jun 9, 2015, 8:57 PM by Niti Chotkaew   [ updated Jun 9, 2015, 8:57 PM ]

บรรยายพิเศษ การนวดแผนไทย (Traditional Thai Message: TTM) โดย รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ เนื้อหา: ประวัติของการนวดแผนไทย ความแตกต่างและความโดดเด่นของการนวดไทยกับการนวดของต่างชาติ และการทำงานวิจัยด้านการนวดแผนไทย