web-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

http://www.rama9art.org/

นำเสนอชีวประวัติ ผลงานของศิลปินไทย งานนิทรรศการต่างๆ งานนิทรรศการประจำปี ศิลปะแบบต่างๆ  ชื่อ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อ แผนที่ ของแกลลอรี่ที่มีการจัดแสดงงานศิลปะทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และมีการแจ้งข่าว  และกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะที่น่าสนใจ

http://www.era.su.ac.th/

แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทางศิลปะในประเทศไทย ของหอสมุดสาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอเกี่ยวกับงานศิลปะ  สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะ นิทรรศการศิลปะออนไลน์ และชีวประวัติ ผลงานของศิลปินไทยที่ปัจจุบันเป็นอาจารย์ในภาควิชาต่างๆ ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรม  และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.artcyclopedia.com/

นำเสนอเกี่ยวกับนักศิลปะที่มีชื่อเสียงในโลกมากมาย รวมทั้งผลงาน พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง มีบทความ ข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวต่างๆ และยังสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ 

เพิ่มเติม

http://www.asianart.com/

นำเสนอข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับศิลปะเอเชีย นิทรรศการ บทความ แกลลอรี่

http://www.kinderart.com/

นำเสนอเกี่ยวกับบทเรียนศิลปะ รูปวาด ระบายสี  งานฝีมือของเด็ก ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะ การสอนศิลปะแก่เด็ก เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย และระดับประถมศึกษา

http://www.thailandmuseum.com/

เว็บไซต์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีเรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติทั่วประเทศ มีข่าวสาร กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแจ้งให้ทราบ

http://www.peseenam.com/

เป็นเว็บไซต์หมวดศิลปวัฒนธรรม ให้ข้อมูลด้านงานจิตรกรรม วรรณกรรม ดนตรี และกิจกรรมศิลปะกับธรรมชาติ  มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการทำงานของเป้ สีน้ำ ภาพผลงานจิตรกรรม หนังสือ ดนตรี และงานเขียน สอนการวาดภาพด้วยวิธีธรรมชาติ ข่าวสารข้อมูลเชิงศิลปะ บันเทิง ตอบข้อซักถามเชิงศิลปะ แนะนำการแก้ไขปรับปรุงปัญหาจากการวาดภาพสีน้ำ

http://www.artbangkok.com/

นำเสนอข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และกิจกรรมในแวดวงศิลปะสู่สาธารณชน และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ ง่ายต่อการเข้าถึง และสะดวกต่อการใช้งาน โดยสาขาของศิลปะที่นำเสนอมีทั้ง

ทัศนศิลป์  วรรณศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ สถาปัตยกรรม  ภาพยนตร์ มัณฑนศิลป์ 

นฤมิตศิลป์ และแฟชั่น

http://www.jitdrathanee.com/

เว็บไซต์จิตรกรรมไทย สำหรับเผยแพร่และเรียนรู้ศิลปะไทย โดยมีบทเรียนให้ศึกษาด้วยตนเอง ระเบียงภาพ  ผลงาน บทความ ข่าวสารที่น่าสนใจ

http://www.prc.ac.th/newart/webart/index01.html

นำเสนอเนื้อหาความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เช่น  ประวัติศาสตร์ศิลป์ ประเภทของศิลปะ องค์ประกอบศิลป์  ศิลปหัตถกรรมไทย ศิลปพื้นบ้านล้านนา

http://www.kidsrcrafty.com/

มีกิจกรรมฝึกทักษะทางศิลปะสำหรับเด็ก เช่น ระบายสี  ลากเส้น งานประดิษฐ์ ฯลฯ 

เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย และระดับประถมศึกษา

http://www.artchild.org/

นำเสนอกิจกรรมต่างๆ ของเด็กจากทั่วโลก ผ่านงานศิลปะของพวกเขา เพื่อแสดงถึงสันติภาพและความสามัคคี

http://www.car.chula.ac.th/art/

หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แหล่งรวมนิทรรศการทางทัศนศิลป์ นำเสนอนิทรรศการที่มีการจัดแสดงในปัจจุบันและที่ผ่านมา

http://www.artofcolour.com/

แหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ศิลปะ บทความ ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ ประวัตินักวาดภาพ เจาะลึกภาพเขียนโมนาลิซ่า อันโด่งดัง

http://www.rpst.mobi/

เว็บไซต์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมและวงการถ่ายภาพ ทริปถ่ายภาพนอกสถานที่ และห้องเรียนออนไลน์

http://teachingtreasures.com.au/

มีเครื่องมือในการสอนมากมาย กิจกรรมโต้ตอบแบบออนไลน์ เกมส์ทางการศึกษา โครงการ แผ่นงาน และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่จะช่วยในการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน  และมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีประโยชน์อีกมากมาย

>>>> คลิก ...หน้าต่อไป