ข่าว ประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โพสต์31 พ.ค. 2559 23:30โดยAlonggong Suksang


ประกาศ กศจประกาศผลการสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

โพสต์30 พ.ค. 2559 22:27โดยAlonggong Suksang

ประกาศผลการสอบ 
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

ประกาศผลการสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล


ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

โพสต์25 พ.ค. 2559 19:41โดยAlonggong Suksangประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพม.32

โพสต์25 พ.ค. 2559 02:49โดยAlonggong Suksang

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้ 

ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพม.32


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์และไม่มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาม่มีชื่อ

โพสต์24 พ.ค. 2559 02:03โดยAlonggong Suksang

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์และไม่มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์และไม่มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาม่มีชื่อประกาศ กศจ. บุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สพม.32

โพสต์12 พ.ค. 2559 19:40โดยAlonggong Suksang

 ด้วย กศจ.บุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ดังรายละเอียดที่แนบมา

ประกาศ กศจ. บุรีรัมย์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

โพสต์10 พ.ค. 2559 19:20โดยAlonggong Suksang


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา


ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ

โพสต์10 พ.ค. 2559 02:48โดยAlonggong Suksang


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ ทดแทนให้กับโรงเรียน จำนวน 3 ชุด 19 รายการ ดาวโหลดเอกสารที่ด้านล่าง

แนวทางการสื่อสารนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์23 มี.ค. 2559 23:46โดยAlonggong Suksang


            ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ. 04001/ว475 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559  เรื่อง แนวทางการสื่อสารนโยบายให้ครูและบุคลาทางการศึกษา  ความว่า  ตามที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายนโยบายการจัดการศึกษา นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยรัฐบาลได้บริหารประเทศ  ได้มีการกำหนดนโยบายด้านการศึกษาในหลายประการ  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงส่งผลสู่การปฏิรูปการศึกษา จากการดำเนินการดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการ  พบว่าการสื่อสารจากผู้กำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติ ยังมีข้อจำกัดในช่องทางการสื่อสารและกระบวนการสื่อสาร  โดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ที่เป็นผู้ปฏิบัติ  มีส่วนหนึ่งที่ยังไม่รับรู้และทราบถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  นั้น
            ดังนั้น สพฐ. จึงได้กำหนดแนวทางและวิธีการสื่อสารแนวทางหรือนโยบายของรัฐบาลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ โดยให้ สพท. และโรงเรียน ได้บริหารการใช้ช่องทางนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถรับรู้ เรียนรู้ สู่่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเคร่งครัด  และโดยเร็ว โดยการศึกษาผ่านคู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบแอพลิเคชั่นประกาศนโยบายสำคัญเร่งด่วนกระทรวงศึกษา  หรือสอบถาม ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล หมายเลขโทรศัพท์ 02 281 6071 หรือ 089 109 9979

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559

โพสต์16 มี.ค. 2559 21:49โดยAlonggong Suksang

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 25591-10 of 54