หน้าแรก

https://drive.google.com/a/ssbr.go.th/file/d/0B_YkOJQIwHx9NDJtTm1OSEY1azg/view
https://drive.google.com/file/d/0BziHBLCORgXAeV9XeHpVb0FGNVU/view?usp=sharing
http://policy.supervision.in.th/#/home
https://docs.google.com/a/ssbr.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3Nici5nby50aHxzc2JyXzMyfGd4OjdhNjI5NWUyZTg5MzQ2MzQ

https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/kickrrm-khet-phunthi-kar-suksa-sucrit-sphm-32

http://area.tepeonline.org/


สพฐ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา ประจำปี 2559
เปิด[94] เมื่อ 31/05/16
สพฐ.ยกระดับคุณถาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เปิด[282] เมื่อ 30/05/16
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ประชุมบูรณาการหน่วยงานการศึกษาแก้ปัญหารร.พิทักษ์เกียรติวิทยา
เปิด[56] เมื่อ 25/05/16
รมช.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เปิด[55] เมื่อ 24/05/16
นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เปิด[270] เมื่อ 14/05/16
สพฐ.ร่วมกับFIFA จัดการอบรม FIFA 11 for Health in Thailand
เปิด[115] เมื่อ 11/05/16

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 75 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 54 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • เว็บ ตรวจเช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ https://thanundon.soc.go.th/
  ส่ง 13 ก.ย. 2559 20:46 โดย Alonggong Suksang
 • เชิญชวนเข้าร่วมโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2559 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเร ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2559 21:54 โดย Alonggong Suksang
 • เชิญชวนข้าราชการครูนำเสนอผลงานวิจัย เนื่องด้วยการประชุมประจำปี ปอมท. ๒๕๕๙ และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES)” ครั้งที่ ๑สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการประช ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2559 21:54 โดย Alonggong Suksang
 • ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 27 SCG ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่งใบสมัครเข้าร ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2559 21:54 โดย Alonggong Suksang
 • เชิญชวนโครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา               สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างวันที่ 30 ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2559 21:54 โดย Alonggong Suksang
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การประเมินความพึงพอใจที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ตามกระบวนการบริหารงานกับสถานศึกษา ๔ ด้าน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


https://www.youtube.com/channel/UCZZ21jmqRDOEolVJV0CWgjg
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/pph1
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/kickrrm-khet-phunthi-kar-suksa-sucrit-sphm-32
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  

ระบบสารสนเทศ
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/o-net
: เว็บไซต์ สทศ.
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

หน่วยงานการศึกษา

http://www.onec.go.th/onec_web/main.php

อาเซียน

แฟจเพจ

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


หน้าเว็บย่อย (2): วิสัยทัศน์/พันธกิจ O-NET