โปรแกรมฟรี-ภาษา

http://www.wordweb.info

เป็นโปรแกรมพจนานุกรม สามารถค้นหาคำแสดงความหมายของคำ และคำพ้อง หาชุดคำที่มีมากกว่า 150,000 คำจากฐานข้อมูล สามารถอ่านเสียงจากคำได้ โปรแกรมมีลักษณะที่ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่หากมีการเชื่อมต่อโปรแกรมสามารถดูข้อมูล

อ้างอิงผ่านเว็บไซต์ได้ทันที เช่น ข้อมูลจากสารานุกรม wikipedia

http://lexitron.nectec.or.th

บรรจุคำศัพท์ภาษาไทยและคำศัพท์ภาษาอังกฤษกว่า 130,000 คำ สามารถแปลคำศัพท์ได้ทั้งไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย แสดงรายการคำศัพท์ตามลำดับตัวอักษร เริ่มต้นจากคำที่ต้องการค้นหา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกดูคำที่สะกดอย่างถูกต้องหรือใกล้เคียงได้ สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขคำศัพท์ด้วยตนเองได้

http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxtype/index.php

TuxTyping เป็นโปรแกรมฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษ โปรแกรมได้ออกแบบให้ผู้ใช้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้ถึงตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ผ่านเกมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น เริ่มต้นจากบทเรียนที่ง่ายไปหายาก ซึ่งจะมีคำแนะนำการใช้งานตลอดเวลา สามารถเลือกฉากการเล่นเกมและสถานการณ์ที่เรียนรู้อย่างหลากหลาย ผู้เล่นสามารถเลือกได้ตามความต้องการ

http://www.brothersoft.com/thaivoclearn-112079.html

เป็นโปรแกรมศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีลักษณะคล้ายเกมเติมคำ สามารถเลือกคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษแล้วเติมความหมายเป็นภาษาไทย หรือแสดงความหมายเป็นภาษาไทย ให้เติมคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเลือกคำศัพท์ ตั้งแต่ 10-50 คำศัพท์

http://www.1morepeat.com

เป็นโปรแกรมที่ฝึกเขียนตัวอักษรภาษาจีน สามารถเลือกฝึกหัดเขียนทีละขั้นตอน (ทีละเส้น) หรือฝึกหัดเขียนเป็นตัวอักษรแต่ละตัวครั้งเดียวได้ แต่ละตัวอักษรจะมีการออกเสียงโดยเจ้าของภาษา และเขียนคำอ่านเป็นภาษาอังกฤษ อธิบายตัวอักษรแต่ละตัวเป็นภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีน