โปรแกรมฟรี-การงาน

http://www.scratch.mit.edu

Scratch เป็นโปรแกรมฝึกทักษะด้านตรรกะ โปรแกรมออกแบบให้ใช้งานง่ายสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างหลากหลายตามจินตนาการ สร้างภาพเคลื่อนไหว สร้างเกม สร้างนิทานที่เป็นเรื่องเป็นราว เด็กสามารถถ่ายทอดความคิดผ่านโปรแกรมซึ่งเป็นเครื่องมือนำ

ความคิดให้ออกมาเป็นสื่อที่มองเห็นเป็นรูปธรรม โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก มีการแปลเมนูให้เป็นภาษาต่างๆ  แทบทุกภาษารวมทั้งภาษาไทย

http://sketchup.google.com

Sketchup เป็นโปรแกรมพัฒนาวัตถุ 3 มิติ ใช้ในงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเกม และงานออกแบบอื่นๆ โดยวาดจากภาพ 2 มิติ Google ได้ออกแบบโปรแกรมให้ใช้งานง่ายและสะดวกเมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรม 3 มิติตัวอื่น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีผ่านทางเว็บ Google (รุ่นที่เสียเงินซื้อจะมีคำสั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากรุ่นใช้งานฟรี)

http://www.crocodile-clips.com

เป็นโปรแกรมที่ใช้ทดสอบการต่อวงจรไฟฟ้า โดยมีเครื่องมือให้ใช้ทดสอบการต่อวงจรไฟฟ้า ผู้ใช้สามารถเลือกอุปกรณ์ที่มีให้มาวางทดสอบวงจรไฟฟ้าได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นการทดสอบก่อนนำไปปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้าจริง เป็นการประหยัดและปลอดภัยจากไฟฟ้าและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น