ฟรี ง่าย รวดเร็ว สร้างรูปใบหน้าการ์ตูน

วันที่โพสต์: May 25, 2011 11:54:7 AM

http://faceyourmanga.com/ ฟรี ง่ายและรวดเร็ว ในการสร้างรูปใบหน้าการ์ตูน ไม่จำเป็นต้องเก่งศิลปะ ไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพียงแต่รู้จักสังเกตและมีจินตนาการสักนิด ใช้เวลาไม่นานก็จะได้รูปใบหน้าการ์ตูน จะนำไปใช้งานอะไร ที่ไหน อันนี้....ก็ตามอัธยาศัยนะครับ

วิธีการ

1. ไปที่ http://faceyourmanga.com/

2. คลิกเลือกภาษา

3. คลิกเลือก Faceyoumanga

4. คลิกเลือกปุ่ม create!

5. คลิกเลือกเพศ

6. สร้างใบหน้าการ์ตูน ที่ละส่วนโดยใช้เมนูด้านขวามือ

7. เมื่อพอใจแล้ว คลิกปุ่ม finish แล้วคลิกปุ่ม OK (ถ้าต้องการแก้ไข คลิกปุ่ม cancel)

8. กรอกรายละเอียดในช่อง ได้แก่ ชื่อ ปี ค.ศ.เกิด ประเทศ e-Mail แล้วคลิกปุ่ม send

9. รอ 30 นาที แล้วรับรูปได้ทาง e-Mail ที่กรอกไว้

10. ไปที่กล่องขาเข้า e-Mail แล้วคลิก Download your Mangatar >

11. คลิกขวาที่รูป แล้วเลือก save as หรืออาจ คลิกปุ่ม download แล้ว drag & drop รูปไปเก็บในที่ที่ต้องการ