แบบบันทึกการศึกษาweb

ศึกษาเว็บไซต์จาก url ที่ได้จากเอกสารการเรียนรู้ดิจิตัลเทคโนโลยี ฯ และตัวอย่าง Website แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกในไฟล์แนบด้านล่าง ส่งไฟล์ที่บันทึกแล้วไปยัง naipagorn@hotmail.com( คลิก ปุ่ม Download ด้านล่างขวาของหน้านี้ เพื่อ Download แบบบันทึก มาไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราก่อน แล้วจึงเปิดแบบบันทึก ซึ่งเป็น Document ขึ้นมากรอก ....จะสะดวกกว่าการคลิกที่ ชื่อแบบบันทึกการศึกษาWebsite.doc ด้านล่างซ้าย )