สหวิทยาเขตลำปลายมาศ

ตราโรงเรียน 

 ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนลำปลายมาศ 

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 

โรงเรียนธารทองพิทยาคม 

โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 

โรงเรียนชำนิพิทยาคม 

 ที่อยู่เว็บไซต์

คลิกที่นี่ 

คลิกที่นี่ 

คลิกที่นี้ 

คลิกที่นี่ 

คลิกที่นี่ 

คลิกที่นี่ 

คลิกที่นี่