สหวิทยาเขตประโคนชัย

ตราโรงเรียน 

 

ชื่อโรงเรียน 

 

            โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

 

            โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

             โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

 

            โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

 

            โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์

 

            โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

             โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร