โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่โพสต์: Sep 13, 2015 2:19:17 AM

 ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  มีผู้เข้าร่วมอบรวมกว่า 300 คน  จาก 66 โรงเรียน

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.32 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            

บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน และได้ความรู้อย่างเต็มที่

ท่านรองโสธร บุญเลิศ และคณะศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ เยี่ยมชมบรรยากาศการอบรม DLIT             

ชมบรรยากาศเพิ่มเติม