เชิญชมภาพยนตร์ส่งเสริมการสอนศีลธรรม ๓ มิติ ในเทศกาล "วันเด็กแห่งชาติ" ปี ๒๕๕๙

วันที่โพสต์: Dec 28, 2015 8:46:13 AM

    

    ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์(บ้านหนองค่าย) ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ร่วมกับโรงภาพยนตร์ MVP ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสม ประพฤติผิดศีลธรรมชองเยาวชนชายหญิง

    เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมให้เกิดขึ้นในเยาวชนไทย จึงได้นำภาพยนตร์ ๓ มิติ เรื่อง 'รัก แลก พบ' จึงขอเชิญบุคลกรในหน่วยงานเข้าชมภาพยนตร์ดังกล่าว ณ โรงภาพยนตร์บริเวณชั้น ๒ อาคารใหม่ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ฉายรอบปฐมทัศน์สำหรับผู้นำ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๔๐ น. สำหรับนักเรียนนักศึกษา วันที่ ๗-๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๔๐ น.(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ คุณศิวดี ชุมพล โทร.๐๘๖ ๔๔๘ ๙๐๙๑