ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพม.32

วันที่โพสต์: May 25, 2016 9:49:0 AM

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้