ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ

วันที่โพสต์: May 10, 2016 9:48:1 AM

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ ทดแทนให้กับโรงเรียน จำนวน 3 ชุด 19 รายการ ดาวโหลดเอกสารที่ด้านล่าง