เชิญชวนโครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

วันที่โพสต์: Jan 28, 2016 8:45:8 AM

              สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559 และ 1 เมษายน 2559 ณ แสนปาร์มเทรนนิ่งโฮมและคณะวิทยาศาสตร์ 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิ่มเติมได้ที่ http://sps.kps.ku.ac.th/smku/index.php/en/ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2559