โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์: Mar 09, 2016 4:46:36 AM

นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัดรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ( คลิกชมภาพ)