เปิดประตูสู่นางรองพิทยาคม “ Open House “

วันที่โพสต์: Feb 17, 2016 2:13:27 PM

โรงเรียนนางรองพิทยาคม อ.นางรอง  จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่นางรองพิทยาคม “ Open House “  และนิทรรศการศิลปะบูรณาการ Art  Friends (คลิกชม)