สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เรียบรรจุครูผู้ช่วย 20 อัตรา 7 สาขาวิชาเอก

วันที่โพสต์: Feb 25, 2016 8:27:55 AM

นางปติมา  กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  กล่าวต้อนรับครูผู้ช่วย พร้อมให้หลักการปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย วินัยของข้าราชการ ระเบียบของทางราชการที่พึงปฏิบัติ  (คลิกชม)