สนามสอบ O-NET ในวันที่ 2 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)

วันที่โพสต์: Feb 28, 2016 7:48:57 AM

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผอ.สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2 ของการสอบ โดยศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)  ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ระดับสนามสอบอย่างเคร่งครัด  (คลิกภาพชม)