รายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษา

วันที่โพสต์: Feb 02, 2016 11:15:59 AM

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2559 ) รายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษา ทุกวันอังคาร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ คลื่น FM 101.75 MHz เวลา 16.30 - 17.00 น  ดำเนินรายการโดย ประกอบ  จันทร์ประโคน ขอขอบคุณ นายปัญญา  กุลแก้ว โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ต.ชุมแสง อ.สตึก และ นายทัศวิน  โขรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) แขกรับเชิญร่วมรายการ ในประเด็นการบริหารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และความพร้อมของสถานศึกษากับการสอบ O-NET