ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14 ติดตามนโยบาย  รอบที่ 1

วันที่โพสต์: Feb 12, 2016 9:53:53 AM

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14 ติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1  ประจำปีงบประมาณ  2559  พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ( คลิกชมภาพ )