ตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นขาดแคลนในด้านอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง

วันที่โพสต์: Feb 08, 2016 2:11:8 AM

นายทรงศักดิ์  ศิริจร คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นขาดแคลนในด้านอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์ ) (คลิกชมภาพ)