ดูงานการบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริต เขตนำร่อง สพม.32 (บุรีรัมย์)

วันที่โพสต์: Mar 04, 2016 9:11:0 AM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริตเขตนำร่อง สพม.32 (บุรีรัมย์) (คลิกชมภาพกิจกรรม)