การเตรียมพร้อมการสอบ O-NET

วันที่โพสต์: Feb 03, 2016 10:22:58 AM

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วย นางปติมา กาญจนากาศ รองผอ.สพม.32 และคณะศึกษานิเทศก์ ติดตามการเตรียมพร้อมการสอบ O-NET (คลิกชมภาพ)