การขับเคลื่อนนโยบาย " ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ "

วันที่โพสต์: Feb 20, 2016 5:3:3 AM

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย " ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ " เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของสถานศึกษา (คลิกชมภาพ)