UNICEF

UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.

CELE STRATEGICZNE UNICEF

Każde dziecko ma szansę na przeżycie i rozwój

Każde dziecko jest chronione przed przemocą i wykorzystaniem

Każde dziecko ma równe szanse w życiu

Każde dziecko się uczy

Każde dziecko żyje w bezpiecznym i czystym otoczeniu

Źródło: www.unicef.pl