LOGOPEDAZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE W PSP 7


SPECJALISTA
mgr Magalena Belcarz
neurologopeda / neuroterapeuta / terapeuta SICEL TERAPII LOGOPEDYCZNEJ


Podstawowym zadaniem terapii logopedycznej jest likwidacja wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej, oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów  uczniom mającym trudności z mówieniem, pisaniem i czytaniem. Na zajęcia terapii logopedycznej w PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, w pierwszej kolejności kieruje się uczniów klas integracyjnych  posiadających orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia terapii logopedycznej w szkole oraz na podstawie badań lekarskich  po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców. 


W miarę wolnych miejsc kwalifikowanie pozostałych uczniów następuje w oparciu o opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej lub wyniki badań logopedycznych przeprowadzonych przez logopedę szkolnego. Uczniowie diagnozowani są poprzez: logopedyczne badania indywidualne oraz konsultacje specjalistyczne (lekarskie, psychologiczne, pedagogiczne). Zajęcia logopedyczne w większości przypadków prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem, bądź w 2-3 osobowych grupach. 


Program zajęć uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie - w zależności od potrzeb. Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka. Terapia logopedyczna prowadzona jest do czasu wyeliminowania bądź złagodzenia zaburzenia, stanowiącego powód objęcia ucznia w/w formą terapii.

 

TERAPIE WSPOMAGAJĄCE LOGOTERAPIĘ

  • Terapia EEG – Biofeedback jest to nieinwazyjna metoda poprawiająca efektywność pracy mózgu. Poprzez trening, dzięki elektrodom umieszczonym na głowie dokonuje się pomiarów efektywności poszczególnych części mózgu. Aktywność tą wywołuje gra komputerowa, którą uczeń kontroluje wyłącznie swoim umysłem ( bez klawiatury czy myszki).Terapeuta  na podstawie analizy wyświetlanych przebiegów fal mózgowych, motywuje ćwiczącego do osiągania coraz lepszych wyników. W terapii uczestniczą uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia w/w terapii.

  • Terapia integracji sensorycznej  SI - terapia naukowej zabawy, podczas której dziecko uczy się organizacji informacji odbieranych przez ciało za pomocą zmysłów i ich układów. Odpowiednie ich przetwarzanie zapewnia optymalne i sprawne funkcjonowanie organizmu ( w tym prawidłowego rozwoju ruchowego, uczenia się i zachowania). Zajęcia odbywają się na sali wyposażonej w odpowiednie, specjalistyczne przyrządy. Uczestniczą w niej uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia w/w terapii bądź zdiagnozowani są przez szkolnego terapeutę SI. Wynikiem terapii jest poprawa pracy układu nerwowego, który zaczyna prawidłowo integrować bodźce, wywołując odpowiednie reakcje adaptacyjne u dziecka.