טפסים למורי מורים


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
  347k גירסה 1 25 באוג׳ 2011, 1:35 חנאן סרחאן
Ċ
הצג הורד
  612k גירסה 1 25 באוג׳ 2011, 1:35 חנאן סרחאן
Ċ
הצג הורד
  173k גירסה 1 25 באוג׳ 2011, 1:36 חנאן סרחאן
Ċ
הצג הורד
לוח אירועים לשנת הלימודים תשע"ב.   635k גירסה 1 25 באוג׳ 2011, 1:37 חנאן סרחאן
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
הסכם התקשרות תשע"א.  170k גירסה 2 22 בספט׳ 2010, 4:59 חנאן סרחאן
Ċ
הצג הורד
טופס לבניית השתלמות.  161k גירסה 2 22 בספט׳ 2010, 6:35 חנאן סרחאן
Ċ
הצג הורד
טופס משוב - סיכום  45k גירסה 2 30 בספט׳ 2010, 6:41 חנאן סרחאן
Ċ
הצג הורד
טופס משוב להשתלמות  167k גירסה 2 30 בספט׳ 2010, 6:41 חנאן סרחאן
Ċ
הצג הורד
כרטיס דיווח מרצה בפועל.  172k גירסה 4 22 בספט׳ 2010, 4:58 חנאן סרחאן
Ċ
הצג הורד
הנחיות לשימוש בקמפוס הוירטואלי.  226k גירסה 2 22 בספט׳ 2010, 4:57 חנאן סרחאן
Comments