עבודת חקר בנושא מגלי עולם

 
 

מגלה עולם הוא חוקר או מטייל שערך מסעות חקר ותגלית בחבלי ארץ ובתרבויות שלא היו מוכרים לאנושות, או שלא היו מוכרים בקרב בני תקופתו ותרבותו. המניעים הדוחפים את החוקר למסעותיו הם רבים ומגוונים כגון מציאת נתיבי מסחר חדשים, חיפוש אחר משאבים ואוצרות, השגת יוקרה לאומית ואישית, או ניסיון לספק את שאיפת האדם לחקר הלא נודע. (מתוך ויקיפדיה)


שלב ראשון- הוראות עבודה

פתחו קובץ וורד בתוך התיקייה שלכם וקראו לו בשם "מגלי עולם".
את כל הכתיבה תערכו בתוך קובץ זה. הקפידו לבצע פעולת שמירה לעיתים קרובות.

 

שלב שני - כתיבת העבודה

1. עליכם לבחור מגלה אחד מתוך הרשימה המצורפת . (או מגלה אחר לבחירתכם).

2. חפשו מידע על האיש שבחרתם במקורות שונים. (אתר באינטרנט, אנציקלופדיה כללית, ספרים).

3. סכמו את המידע בעזרת הנקודות הבאות:

   חלק א' -  תעודת זהות
     שם המגלה:                 
    שנת לידה:                
    ארץ לידה:                 
    ארץ היציאה למסע:                 
    שנת היציאה למסע:                 
    מטרת המסע:
    תמונת המגלה + דגל המדינה (המדינה שגילה או מדינת המוצא)

    חלק ב' - תאור המסע- כתיבה אישית:
        דף מיומנו של המגלה (מכתבים למשפחה, למלך, לחברים וכו)
          סיכום תאור המסע במלים ובמפה
          קשיים והתמודדויות בדרך 
          דרכי ההתמודדות
           (ניתן להוסיף תמונות של המקום כיום)

          

שלב ג'עריכת העבודה

העבודה צריכה להיות מודפסת ולכלול את הסעיפים הבאים:

1.      שער- שבו כותרת של שם המגלה, שם המגיש, כיתה, תאריך הגשה.

2.      תוכן עניניים: (לפי הכותרות של : תעודת זהות, תאור המסע וכתיבה אישית).

3.      מבוא: ובו ייכתב בקצרה על מה תעסוק וכן מה את או אתה מצפים ללמוד מעבודה זו.

4.      ראשי הפרקים – כל ראש פרק  (כל חלק) יתחיל בדף נפרד.

5.      סיכום: מה למדתם על האיש וכן דעתכם האישית על תרומתו של המגלה לאנושות
6.      רשימת מקורות
 
מגלי עולם.jpg
Comments