תוכנית לימודים

משרד החינוך

 

הפיקוח על לימודי התזונה                                                                                                                           האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

                                                                                                                                            הצוות לחינוך לבריאות

חינוך תזונתי

תכניות לימודים, וחומרי למידה

 

מחיר, כתובת לפרטים

 

מו"ל

 

מה בפריט

 

אוכלוסיית היעד

 

שם הפריט

 

סוג הפריט

 

ללא תשלום, בפנייה למחסן ת"ל

ת"ל, תכנית רשות

דגשים בתכנית: א. שילוב שיטתי של חינוך תזונתי בעבודת המורה הכוללת, ובנושאי הלימוד האחרים; ב. שילוב משמעותי של, וניצול הפוטנציאל הלימודי של פעילויות הכנת מזון. הנושאים העיקריים: א': נא להכיר; ב': איזה תפריט?; ג': מזוני וגופי; ד': אדם ומזונותיו;

 

מורים כוללים בכיתות א' -ד'

מזון לבריאות ולתיאבון: שילוב החינוך התזונתי בהוראה הכוללת, א' - ד', תכנית רשות

 

תכניות לימודים (סילבוסים)

 

ת"ל-מעלות

התכנית מותאמת לעבודת מורה מקצועית, מדגישה עבודות מעשיות בהכנת מזון. כוללת מבואות כלליים

 

מורי כיתות ה' וו

חינוך תזונתי בכיתות ה' -ו'

ללא תשלום – בפניה למפקחת.

הפיקוח על הוראת תזונה י-ם

העמקה והרחבה של ההיבט התזונתי בריאותי במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה בביה"ס היסודי

 

כתות א' – ו'

תוספת היבט תזונתי לתכה"ל במדע וטכנולוגיה.

ללא תשלום בפניה למפקחת

הפיקוח על הוראת תזונה  י- ם

הכרת מקורת המזון מהצומח, צורת גידולם, תרומתם לתזונת האדם, ודרכי הכנתם בבית ובתעשייה

 

כתות ג' ד'

תוכנית לימודים אינטגרטיבית

ללא תשלום , בפנייה למפקחת.

הפיקוח על הוראת התזונה , מחוז הדרום.

תוכנית רצף רב שנתית המתמקדת בהכרת המזונות, מקורותיהם ותרומתם לתזונת האדם, תכנון תפריטים לארוחות שונות, קבוצות המזון, טיפול במחלות באמצעות תזונה , בטיחות, היגיינה, צרכנות

בשילוב עם הצעות לפעילויות מעשיות .

 

חינוך מחיוחד

תוכנית לימודים בכלכלת הבית

 

הפיקוח המקצועי בחינוך ההתיישבותי

מותאמת לשילוב לימודים עיוניים (135 ש') ומעשיים (45 ש') במשך 2 - 3 שנים (י'/י"א - י"ב)

מורי כיתות י' –י"ב בבתי הספר ההתיישבותיים

תכנית לימודים בענף מדעי התזונה

 

המנהל למדע וטכנולוגיה

ניתן לבחור מתוך התוכנית את לימודי "מדעי התזונה"  ל3 – 5 יח' לבגרות, כמקצוע בחירה, גם בבתי הספר התיכוניים העיוניים.

 

חטיבה עליונה

כתות י' – י"ב

תוכנית לימודים למגמת מלונאות

 

 

 

 

 

 

מחיר, כתובת לפרטים

 

מו"ל

 

מה בפריט

 

אוכלוסיית היעד

 

שם הפריט

 

סוג הפריט

 

ללא תשלום, צוות חל"ב, ת"ל

 

 

מדריך למורה

לאכול בכיף - מזון לבריאות ולהנאה,

 

חומרי למידה לבתי הספר היסודיים

ללא תשלום, צוות חל"ב, ת"ל

 

מגוון פעילויות עיוניות ומעשיות, בשילוב בין-תחומי, בנושאי קבוצות מזון, בחירת מזון והרגלי אכילה.

כיתות ב' -ג'

"איזה תפריט", לתלמיד, מהדורת עיצוב

צוות חל"ב בת"ל

ת"ל - מעלות

מגוון פעילויות עיוניות, ניסוייות ובישוליות, בנושא סוגי המזון ורכיבי המזון: מים, פחמימות, שומנים וחלבונים

 

כיתות ה' -ו'

במזונותינו מרכיבים שונים, לתלמיד

חינם, בפנייה לצוות חל"ב בת"ל

ת"ל-מעלות

חשיבות ביולוגית, נפשית וחברתית-תרבותית של אכילה סדירה, ארוחות יומיומיות: תכנון, התאמה והכנה.גישה בין-תחומית.

כיתות ה' וו', חלק - גם בחט"ב

ארוחותינו, לתלמיד

חינם, בפנייה לצוות חל"ב בת"ל

ת"ל

הנחיות ועצות מפורטות ללימוד הנושא בשלוש רמות

מורי כיתות ה' וו'

ארוחותינו, למורה

 

 

טבלה מקוצרת ופשוטה מותאמת לתלמידי היסודי

כיתות ה' וו'

 

 

טבלת הרכב המזונות לתלמיד

אזל. ניתן לראות בצוות חל"ב ת"ל

 

לקט חומרים הנעזר במיפוי מושגים, בנושאי תזונה

כיתות ה' -ו', ותלמידים מתקשים חט"ב

המזון ודרכו בגופנו, פרקים בלימודי הטבע א' + ב', לתלמיד

 

 

"רמות", מב"ט

מזון ובריאות, הרגלי אכילה, עיכול, נקיון המזון, משקל הגוף

כיתה ה'

פותחים שולחן - לתלמיד

 

 

"רמות", מב"ט

44 דפי עבודה ופעילות המלווים את נושאי הספר לתלמיד

כיתה ה'

פותחים שולחן - חוברת עבודה

חינם, בפנייה ל"רמות".

 

מדריך מלווה לספר ולחוברת העבודה. בנספחים: הפניה לאתר מט"ר

מורי כיתה ה'

פותחים שולחן - מדריך למורה

פרופ' ורדה בר, מל"מ, ירושלים

 

המרכז להוראת המדעים, האונ' העברית, י-ם

ניצול פעילויות בהכנת מזון ללימוד מיומנויות ומושגים מדעיים

מורי/ות ילדים עם צרכים חריגים

אבקות לבנות

 

"

 

"

נספח מתכונים ליחידה "אבקות לבנות"

 

ילדים עם צרכים חריגים

אנו אופים בעצמנו

 

 

מחיר, כתובת לפרטים

 

מו"ל

 

מה בפריט

 

אוכלוסית היעד

 

שם הפריט

 

 

סוג הפריט

 

רכס

ביות היצורים החיים ותרומת תהליך הביות להתפתחות התרבות האנושית. סקירה של תהליך ביות בעלי חיים ושלביו, התמקדות בביות בקר.

 

כתות ג' ד'

בעל - חיים – בעל בית

 

חומרי למידה לבתי ספר יסודיים

 

רכס

ייצור חקלאי כמערכת ביו טכנולוגית המפיקה חומרי גלם מיצורים חיים (צמחים ובעלי חיים)ומקיימת יחסי גומלין עם מערכות ייצור אחרות. מאפייני הייצור החקלאי: הגדרת צרכים, ייצור, שיווק יכד'  

 

כתות ה' ו'

מפעל חיים

 

 

בעיות הרעב בעולם, כפועל יוצא מ"התפוצצות האוכלוסין" , דיון בדרכים לפתרון הבעיה באמצעים מדעיים טכנולוגייםחדשים לייצור מזון עבור המין האנושי המאכלס את כדור הארץ.

 

כתות ה' ו'

לכולם מגיע

 

14.40 ש"ח

ת"ל, "מעלות"

 

חלק מלימוד הביולוגיה; בפרק "תזונה נבונה" ובשני פרקי ההרחבה ר' פירוט בתוכן): בתזונת האדם ובהיבטים בריאותיים שלה;

 

תלמידי ז' - ט'

פרקים בהזנה באדם בבעלי חיים ובצמחים,לתלמיד

 

חומרי למידה לחט"ב

15 ₪

תל"ם

מאגר מידע על תכולתם של 200 מזונות; 10 פעילויות; חוברת מלווה. מותאם לעבודה ב- DOS על חלונות 95 ו- 98

 

תלמידי ז' - י"ב

תקליטור "תזונה מגוונת"

21.20 ש"ח

ת"ל -מעלות

כרטסת מודולרית, פעילויות בדרגות קושי שונות, מותאמות לעבודה בכיתות הטרוגניות. 8 פעילויות בתזונת האדם.

תלמידי  ז' - ט' - חומר כיתתי

פרקים בהזנה באדם, בבעלי חיים ובצמחים - כרטסת לעבודה עצמית

 

ללא מפקחת לתזונה

י – ם

סקירה על הויטמינים והמינרלים הנפוצים, מקורותיהם במזון, חשיבותם ותפקידם בגוף, סימני מחסור ועודף, קצובה יומית מומלצת, תוספי מזון.

כתות ז' – ט'

 

על הויטמינים והמינרלים

 

"רמות"

חלק מסביבת למידה בנושא  תזונה ואנרגיה, בהיקף של 25 - 30 שעות. נגיעות במגוון נושאים והיבטים הקשורים במזון, בתזונה ובבריאות.

 

כיתות ח' - ט'

 

טעים וחמים - ספר לתלמיד

ללא תשלום, בפנייה למחברים או להוצאת "רמות"

"רמות"

נלווה ל"חמים וטעים" וליתר חומרי הסביבה הלימודית "תזונה ואנרגייה".

מורי מדעים בחט"ב

טעים וחמים - מדריך למורה

 

 

 

 

 

 

מחיר, כתובת לפרטים

 

מו"ל

 

מה בפריט

 

אוכלוסיית היעד

 

שם הפריט

 

סוג הפריט

 

יופיע בתשס"ג

ת"ל מעלות

הדגשת היבטים יישומיים בלימוד ביולוגיה, תוך תשומת לב לאדם ולבריאותו. התייחסות לתזונה נבונה בשילוב עם פיתוח מיומנויות מדעיות כלליות

כיתות מקדמות ותלמידים מתקשים, מחט"ב

ומעלה

המזון ודרכו בגופנו

חומרי למידה לחט"ב

 

מל"מ ירושלים

פיתוח של מיומנויות חשיבה וביצוע חקר בשילוב עם לימודי תזונת האדם; בחוברת חומר רקע, מדריך למורה, דפי עבודה לתלמיד ולקט מקורות

תלמידים ומורים בביולוגיה, כיתות ט' ומעלה

 

חשיבה במדע - פעילויות חקר פתוחות

 

יופיע בתשס"ג

ת"ל מעלות

הדגשת היבטים יישומיים בלימוד ביולוגיה, תוך תשומת לב לאדם ולבריאותו. התייחסות לתזונה נבונה בשילוב עם פיתוח מיומנויות מדעיות כלליות

כיתות מקדמות ותלמידים מתקשים, מחט"ב

ומעלה

המזון ודרכו בגופנו

שפ"י, משרד החינוך

שפ"י, משרד החינוך

הנחיה באבחון ובטיפול ראשוני בהפרעות אכילה

יועצים חינוכיים ופסיכולוגים

הפרעות אכילה

 

 

36.90 ש"ח

ת"ל, מעלות

שילוב מעבדות הכנת מזון, ביישום לימודי ביולוגיה, כימיה ופיזיקה, והקניית ידע על עיבודי מזון והשפעותיהם על הבריאות

 

כיתות י' - י"ב

המזון בעידן הטכנולוגי: ספר א': מעקרונות תורת המזון

 

חומרי למידה לחטיבה העחיונה

 

ת"ל, מעלות

מידע, ניסויים ופעילויות ניסויות בהכנת מזון, על שיטות הכנת מזון בקבוצות מזון שונות

 

כיתות י' - י"ב

המזון בעידן הטכנולוגי: ספר ב': שינויים במזון במהלך עיבודו - לתלמיד

חינם, בפנייה למחסן ת"ל

ת"ל מעלות

מלווה את שני הספרים לתלמיד

מורי/ות כלכלת הבית, ז' - י"ב

המזון בעידן הטכנולוגי: מדריך למורה

60.20 ש"ח

 

ת"ל,  מעלות.

דגש ביולוגי פיזיולוגי, מידע מפורט בנושאי מזון ותזונה, יחד עם פרקים הקשורים להזנת חיות משק.

 

י' - י"ב בחינוך ההתיישבותי

תזונה באדם ובבעלי חיים - ספר לתלמיד

ללא תשלום, בפניי לצוות חל"ב בת"ל

ת"ל מעלות

צמוד לספר התלמיד וערוך לפי פרקיו: רעיונות, הנחיות לניסויים, לפעילויות במחשב, הצעות נוספות, ספרות מומלצת

מורים למדעי החיים והחקלאות בחט"ע

תזונה באדם ובבעלי חיים - מדריך למורה

60.20 ש"ח

מל"מ ירושלים

על פי תכנית הלימודםיבביולוגיה. רלבנטי: הפרק "הזנה ביצורים חיים".

חטיבה עליונה

גלגולי אנרגיה ביצורים חיים, לתלמיד

ללא תשלום, בפניי לצוות חל"ב בת"ל

ת"ל

סקירת פריטים מכל הסוגים היכולים לעזור בתכנון ובהפעלה של תכניות חינוך תזונתי.

מורים ומתכננים בכל הגילים

חינוך תזונתי - ת"ל, חמרי למידה, עזר ורקע - מיפוי

 

Comments