מידע למורי מורים

ניהול השתלמות בתיק תק


Ċ הנחיות כניסה ועבודה במערכת -למשתמשים (1).pdf
הצג הורד
  347k גירסה 1 25 בפבר 2014, 02:10 מחמוד אבו ריא מנהל פסג"ה סכנין
Ċ הנחיות כניסה ועבודה במערכת -למשתמשים.pdf
הצג הורד
  347k גירסה 1 25 בפבר 2014, 02:10 מחמוד אבו ריא מנהל פסג"ה סכנין
Ċ הנחיות לשימוש במערכת ניהול השתלמויות תיק-תק - עבור רכזי השתלמות.pdf
הצג הורד
  904k גירסה 1 25 בפבר 2014, 02:09 מחמוד אבו ריא מנהל פסג"ה סכנין
Ċ למידה שיתופית למורי מורים.pdf
הצג הורד
  156k גירסה 1 25 בפבר 2014, 02:10 מחמוד אבו ריא מנהל פסג"ה סכנין
Comments