ข้อมูลครู และบุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนพนมรุ้ง

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู

   ครู

   ครู

   ครู

   นักการภารโรง

   นักการภารโรง

   ครูธุรการ

   ครู (อัตราจ้าง)

   นักการภารโรง

   นักการภารโรง

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 10:01:58 น.)

Comments