ข้อมูล 10 มิ.ย.

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพนมรุ้ง ปีการศึกษา 2562
        
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
36
46
82
3
ม.2
57
38
95
3
ม.3
37
40
77
3
รวมมัธยมต้น
130
124
254
9
ม.4
39
46
85
3
ม.5
15
27
42
2
ม.6
21
57
78
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
75
130
205
8
รวมทั้งหมด
205
254
459
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


Ċ
Kanjana Manthaisong,
6 ก.ย. 2559 19:15
Comments