ข้อมูล 10 มิ.ย.

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพนมรุ้ง ปีการศึกษา 2559
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
49
55
104
3
ม.2
29
38
67
3
ม.3
33
49
82
3
รวมมัธยมต้น
111
142
253
9
ม.4
54
50
104
3
ม.5
32
56
88
3
ม.6
27
50
77
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
113
156
269
9
รวมทั้งหมด
224
298
522
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
Ċ
Kanjana Manthaisong,
6 ก.ย. 2559 19:15
Comments