L'Associació Memòria Contra la Tortura (AMCT) és una iniciativa que neix de l'entorn dels independentistes catalans que van ser detinguts i torturats l'estiu de 1992. L’associació la formen persones de procedència diversa, amb un clar compromís de lluita contra la tortura i amb la voluntat que serveixi d'instrument per la seva eradicació.

Entre els seus objectius principals s'hi troben la denúncia pública de la pràctica de la tortura, la búsqueda d'instruments i recursos de suport a les persones torturades, tant a nivell psicològic com a nivell jurídic, i servir de memòria de totes aquelles persones que han estat torturades als Països Catalans des de la mort del dictador fins als nostres dies. L'associació forma part de la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura des de la seva fundació (CPDT).