Ons bedrijf

ProNewTech is een advies- en ingenieursbureau met een ruime deskundigheid en ervaring op het gebied van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (NICT).


ProNewTech werd opgericht in 2009 binnen PROgroup GEIE als een onafhankelijk studiebureau. Het biedt een volledig dienstenpakket aan op het vlak van advies en engineering inzake telecommunicatienetwerken :

§  Voorbereidingsstudies / haalbaarheidsstudies

§  Beheer / coördinatie van de offerteaanvraagprocedures

§  Technische en financiële evaluatie, formulering van aanbevelingen

§  Follow-up vanaf de uitvoering tot en met de testen voor de eindoplevering

§  Specifieke technische assistentie en speciale studies


Omdat steeds meer computervermogen gevraagd wordt en een vermindering van energieverbruik zich opdringt, staan de ICT-specialisten van ProNewTech tot uw beschikking voor de uitvoering van projecten volgens het concept « Green IT » in volgende domeinen :

§  Inrichting van Data Centers

§  Inrichting van computerzalen

§  Virtualisering van de servers

§  Computernetwerken (actieve en passieve componenten)

§  Opslagnetwerken (Storage Area Network)

§  Beveiliging van netwerken en gegevens

§  Portaaltools en collaboration platform


Onze ICT-specialisten beschikken over de nodige kennis en ervaring in volgende domeinen:

§  VoIP-omgevingen en aanverwante SIP-diensten, voor multi-site

§  Registratiesystemen voor communicatie- IP ‘s

§  Strategieën voor callcenters en bijhorende monitoring

§  Marktzaalomgevingen

§  Oplossingen type fax server, uniforme messaging, softphone

§  Beheer van QoS

§  Concepten op het gebied van BCP, redundantie en beveiliging


ProNewTech ontwikkelt concepten, lanceert offerteaanvraagprocedures en staat in voor de follow-up van de uitvoering van beveiligingsprojecten in uiteenlopende domeinen:

§  Veiligheidsaudits

§  Videobewakingssystemen op IP

§  Registratie- en archiveringssysteem voor videobeelden

§  Toegangscontrole- en tijdsregistratiesystemen

§  Inbraakdetectiesystemen

§  Brandalarm- en brandbestrijdingssystemen

§  Systemen en concepten voor de beveiliging van wegtunnels

§  Platform voor centraal beheer van alarm

§  Transmissie- en communicatienetwerken

§  Opmaak van de vergunningsaanvragen voor de CNPD


ProNewTech S.A.
11, rue de l'Industrie 
L-8399 Ecoparc Windhof
Tél. : (00352) 26 107 007
Fax : (00352) 26 107 008

Comments